facilités във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за facilités в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. facilité (absence de difficulté):

Преводи за facilités в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
easy terms FIN, COM

facilités в PONS речника

Преводи за facilités в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за facilités в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

facilités Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文