fabrique във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fabrique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. fabriquer (produire):

factory-/hand-made
Индивидуални преводни двойки

Преводи за fabrique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fabrique в PONS речника

Преводи за fabrique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fabrique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
made in ...
fabriqué à ...

fabrique Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文