féroces във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за féroces в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: bête

1. bête (pas intelligent):

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL
Индивидуални преводни двойки

Преводи за féroces в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

féroces в PONS речника

Преводи за féroces в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за féroces в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文