félicitations във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за félicitations в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

félicitations [felisitasjɔ̃] NOUN fpl

Индивидуални преводни двойки
to send (à to)

Преводи за félicitations в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

félicitations в PONS речника

Преводи за félicitations в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за félicitations в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

félicitations Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文