exploitation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за exploitation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

exploitation [ɛksplwatasjɔ̃] NOUN f

4. exploitation (mise en valeur):

Преводи за exploitation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

exploitation в PONS речника

Преводи за exploitation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

exploitation [ɛksplwatasjɔ̃] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за exploitation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

exploitation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

exploitation Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文