expansion във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за expansion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за expansion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
containment POL, HIST

expansion в PONS речника

Преводи за expansion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за expansion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

expansion Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文