expédier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за expédier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. expédier:

to post Brit
to mail Am

Преводи за expédier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

expédier в PONS речника

Преводи за expédier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за expédier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

expédier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文