exercice във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за exercice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. exercice (activité professionnelle):

7. exercice FIN (contrôle):

exercice budgétaire ADMIN, FIN

Преводи за exercice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

exercice в PONS речника

Преводи за exercice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за exercice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

exercice Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文