exemplaires във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за exemplaires в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. exemplaire (modèle):

II.exemplaire [ɛɡzɑ̃plɛʀ] NOUN m

1. exemplaire:

Преводи за exemplaires в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

exemplaires в PONS речника

Преводи за exemplaires в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.exemplaire [ɛgzɑ̃plɛʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за exemplaires в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

exemplaires Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文