excitée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за excitée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.excité (excitée) [ɛksite] VERB pp

excité → exciter

III.excité (excitée) [ɛksite] NOUN m (f) péj

Вижте също: exciter

Преводи за excitée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
excite MED, PHYSIOL
horny slang
excited PHYSIOL

excitée в PONS речника

Преводи за excitée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за excitée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

excitée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文