espagnole във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за espagnole в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.espagnol (espagnole) [ɛspaɲɔl] ADJ

judéo-espagnol (judéo-espagnole) <mpl judéo-espagnols> [ʒydeoɛspaɲɔl] ADJ

Espagnol (Espagnole) [ɛspaɲɔl] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за espagnole в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

espagnole в PONS речника

Преводи за espagnole в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: français, français

Преводи за espagnole в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

espagnole Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文