espérer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за espérer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. espérer (appeler de ses vœux):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за espérer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

espérer в PONS речника

Преводи за espérer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
I hope that ...

Преводи за espérer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

espérer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

I hope that ...
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文