escale във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за escale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. escale (arrêt):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за escale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
stopover AVIAT, NAUT
to stop over in Athens AVIAT, NAUT
port of call NAUT

escale в PONS речника

Преводи за escale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за escale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

escale Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文