envoyer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за envoyer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

to get laid slang
Индивидуални преводни двойки
envoyer paître qn inf, hum

Преводи за envoyer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

envoyer в PONS речника

Преводи за envoyer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за envoyer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
(r)envoyer qn à qc/qn

envoyer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文