enseignements във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за enseignements в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

enseignement [ɑ̃sɛɲmɑ̃] NOUN m

1. enseignement (institution):

2. enseignement (activité):

Phrases:

télé-enseignement <pl télé-enseignements> [teleɑ̃sɛɲəmɑ̃] NOUN m

Преводи за enseignements в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

enseignements в PONS речника

Преводи за enseignements в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

enseignement [ɑ̃sɛɲ(ə)mɑ̃] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за enseignements в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

enseignements Примери от PONS речника (редакционно проверени)

enseignements Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文