enregistré във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за enregistré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за enregistré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

enregistré в PONS речника

Преводи за enregistré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за enregistré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

enregistré Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to save as ...
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文