ennuyeux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ennuyeux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ennuy|eux (ennuyeuse) [ɑ̃nɥijø, øz] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ennuyeux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ennuyeux/-euse
ennuyeux/-euse
ennuyeux/-euse
ennuyeux/-euse
ennuyeux/-euse
ennuyeux/-euse

ennuyeux в PONS речника

Преводи за ennuyeux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за ennuyeux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ennuyeux(-euse)
ennuyeux(-euse)
ennuyeux(-euse)
ennuyeux(-euse)
ennuyeux(-euse)

ennuyeux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文