engagements във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за engagements в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. engagement (promesse):

non-engagement [nɔnɑ̃ɡaʒmɑ̃] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за engagements в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
+ subj to take on a commitment

engagements в PONS речника

Преводи за engagements в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за engagements в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

engagements Примери от PONS речника (редакционно проверени)

engagements Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文