enfer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за enfer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. enfer fig:

Вижте също: paver

Индивидуални преводни двойки

Преводи за enfer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
enfer m also fig

enfer в PONS речника

Преводи за enfer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за enfer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
hell a. fig
a good lick Brit inf

enfer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文