dur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

12. dur:

dur, dur! inf

Вижте също: noyau, fer, détente, dent

fer de lance lit, fig

1. dent:

dent ANAT, ZOOL
montrer les dents lit, fig

2. dent:

Преводи за dur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dur/-e m/f à cuire

dur в PONS речника

Преводи за dur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за dur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dur(e)
dur(e)
dur(e) à cuire
dur(e)

dur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文