drôle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за drôle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. drôle (bizarre):

Индивидуални преводни двойки
un drôle de paroissien inf, dated
un drôle de paroissien inf, dated
a queer fish inf

Преводи за drôle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

drôle в PONS речника

Преводи за drôle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за drôle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

drôle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文