douteux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за douteux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dout|eux (douteuse) [dutø, øz] ADJ

Преводи за douteux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
douteux/-euse
douteux/-euse
douteux/-euse
douteux/-euse
douteux/-euse
douteux/-euse

douteux в PONS речника

Преводи за douteux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за douteux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
douteux(-euse)
douteux(-euse)
douteux(-euse)
douteux(-euse)
douteux(-euse)
douteux(-euse)
douteux(-euse)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文