douche във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за douche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bain-douche <pl bains-douches> [bɛ̃duʃ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за douche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
douche MED
douche MED

douche в PONS речника

Преводи за douche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за douche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

douche Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文