douceur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за douceur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за douceur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
soft landing AVIAT, ECON

douceur в PONS речника

Преводи за douceur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за douceur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

douceur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文