dossier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dossier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. dossier (gén):

dossier d'inscription ECOLE, UNIV

Преводи за dossier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

dossier в PONS речника

Преводи за dossier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dossier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

dossier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文