doré във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за doré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

doré → dorer

Вижте също: dorer

Индивидуални преводни двойки

Преводи за doré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

doré в PONS речника

Преводи за doré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

doré [dɔʀe] NOUN m Québec (poisson d'eau douce à chair estimée)

Преводи за doré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

doré Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文