don във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за don в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

DON → disque optique numérique

don Juan <pl dons Juans> [dɔ̃ʒɥɑ̃] NOUN m (séducteur)

Преводи за don в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

don в PONS речника

Преводи за don в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

don Juan <dons Juans> [dɔ̃ʒyɑ̃] NOUN m

don Quichotte [dɔ̃kiʃɔt] NOUN m inv

Преводи за don в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
don m
don m

don Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文