domaine във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за domaine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за domaine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

domaine в PONS речника

Преводи за domaine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за domaine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

domaine Примери от PONS речника (редакционно проверени)

domaine Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

domaine Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за domaine в Френски»Английски речника

domaine de la réfrigération normale

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文