doigt във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за doigt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Phrases:

Вижте също: plaie, obéir, éventail, dix, bague

1. obéir (se soumettre):

dix [dis, but before consonantdi, before voweldiz] ADJ inv PRON

rince-doigts, rince-doigt <pl rince-doigts> [ʀɛ̃sdwa] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за doigt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

doigt в PONS речника

Преводи за doigt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
noueux (-euse) doigt, main

Преводи за doigt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to point a finger at sb/sth a. fig

doigt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文