divers’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за divers’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.divers (diverse) [divɛʀ, ɛʀs] ADJ

1. divers:

II.divers (diverse) [divɛʀ, ɛʀs] NOUN mpl (f) (rubrique)

III.divers (diverse) [divɛʀ, ɛʀs]

Преводи за divers’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

divers’ в PONS речника

Преводи за divers’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.divers(e) [divɛʀ, ɛʀs] NOUN mpl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за divers’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

divers’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文