dit’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dit’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за dit’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
le dit M. X
on-dit m inv

dit’ в PONS речника

Преводи за dit’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dit indic prés de dire

Вижте също: dire

1. dire (exprimer, prétendre, traduire):

hey, ...
dis donc, ...
listen, ...
..., comment dire, ...
..., how can I put it, ...

Вижте също: dire

1. dire (exprimer, prétendre, traduire):

hey, ...
dis donc, ...
listen, ...
..., comment dire, ...
..., how can I put it, ...

lieu-dit <lieux-dits> NOUN m, lieudit [ljødi] <s> NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dit’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

dit’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文