distance във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за distance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. distance (intervalle spatial):

remote attr

mi-distance <à mi-distance> [amidistɑ̃s] ADV

Преводи за distance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

distance в PONS речника

Преводи за distance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за distance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

distance Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文