disque: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за disque: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

5. disque INFOR:

disque dur INFOR
disque souple INFOR

tourne-disque <pl tourne-disques> [tuʀnədisk] NOUN m

mange-disque <pl mange-disques> [mɑ̃ʒdisk] NOUN m

Преводи за disque: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

disque: в PONS речника

Преводи за disque: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tourne-disque <tourne-disques> [tuʀnədisk] NOUN m

Преводи за disque: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

disque: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

disque: Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文