disposez във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за disposez в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.disposer de VERB trans obj.indir.

Вижте също: homme

5. homme (sorte d'individu):

homme de barre NAUT
homme des bois ANTHROP
homme des bois ZOOL dated
homme fort POL
homme au foyer SOZIOL
homme de journée SOZIOL
homme de presse PRESSE
homme de qualité dated
homme de troupe MILIT
Индивидуални преводни двойки

Преводи за disposez в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

disposez в PONS речника

Преводи за disposez в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за disposez в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

disposez Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文