discours във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за discours в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

discours <pl discours> [diskuʀ] NOUN m

2. discours (paroles):

Преводи за discours в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

discours в PONS речника

Преводи за discours в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за discours в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

discours Примери от PONS речника (редакционно проверени)

discours Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文