dirigeant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dirigeant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.dirigeant (dirigeante) [diʀiʒɑ̃, ɑ̃t] ADJ

1. diriger (être responsable de):

3. diriger (orienter):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dirigeant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

dirigeant в PONS речника

Преводи за dirigeant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.dirigeant(e) [diʀiʒɑ̃, ʒɑ̃t] ADJ

II.dirigeant(e) [diʀiʒɑ̃, ʒɑ̃t] NOUN m(f)

Преводи за dirigeant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dirigeant(e) m (f) syndical(e)
dirigeant(e) m (f)

dirigeant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

dirigeant(e) m (f) syndical(e)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文