diplômes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за diplômes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. diplôme:

I.diplômé (diplômée) [diplome] VERB pp

diplômé → diplômer

II.diplômé (diplômée) [diplome] ADJ

III.diplômé (diplômée) [diplome] NOUN m (f)

Вижте също: diplômer

Преводи за diplômes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
boîte f à diplômes inf

diplômes в PONS речника

Преводи за diplômes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за diplômes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
valedictorian UNIV Am form

diplômes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

diplômes Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文