diplômée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за diplômée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.diplômé (diplômée) [diplome] VERB pp

diplômé → diplômer

II.diplômé (diplômée) [diplome] ADJ

III.diplômé (diplômée) [diplome] NOUN m (f)

Вижте също: diplômer

2. diplôme:

Преводи за diplômée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

diplômée в PONS речника

Преводи за diplômée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за diplômée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

diplômée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

diplômée Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文