dimanche във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dimanche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за dimanche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

dimanche в PONS речника

Преводи за dimanche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. dimanche (veille de lundi):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dimanche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

dimanche Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文