diable във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за diable в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. diable:

diable MYTH, REL

Вижте също: bénitier, Dieu, démener

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang
Индивидуални преводни двойки

Преводи за diable в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
Old Nick inf
c'est un petit diable inf, fig

diable в PONS речника

Преводи за diable в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за diable в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
diable(-esse) m (f)

diable Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文