devient във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за devient в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. dévier:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за devient в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

devient в PONS речника

Преводи за devient в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.devenir [dəv(ə)niʀ] NOUN m soutenu

Индивидуални преводни двойки

Преводи за devient в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

devient Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文