desseins във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за desseins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to harbour Brit

Преводи за desseins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

desseins в PONS речника

Преводи за desseins в Френски»Английски речника

desseins Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文