depuis във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за depuis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. depuis (marquant le point de départ):

2. depuis (marquant la durée):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за depuis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

depuis в PONS речника

Преводи за depuis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. depuis:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за depuis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
(since) the year dot, (from) the year dot Brit, Aus

depuis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文