demain във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за demain в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за demain в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
à demain!

demain в PONS речника

Преводи за demain в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за demain в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
à demain!

demain Примери от PONS речника (редакционно проверени)

d'ici (à) 2010/(à) demain/(à) lundi
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文