debout във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за debout в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. debout (vertical, sur pied):

Преводи за debout в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
spectateur/-trice m/f debout
voyageur/-euse m/f debout
voyageur/-euse m/f debout
‘debout, paresseux/-euse!’

debout в PONS речника

Преводи за debout в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. debout (en position verticale):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за debout в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
debout inv

debout Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文