d’orientation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d’orientation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

orientation [ɔʀjɑ̃tasjɔ̃] NOUN f

Преводи за d’orientation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
orientation ARCHIT, TECH

d’orientation в PONS речника

Преводи за d’orientation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

orientation [ɔʀjɑ̃tasjɔ̃] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за d’orientation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d’orientation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

d’orientation Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文