dîner във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dîner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за dîner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

dîner в PONS речника

Преводи за dîner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за dîner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dîner m Belg, Québec
dîner Belg, Québec
dîner Belg, Québec

dîner Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文