détourner във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за détourner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за détourner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to divert funds FIN, LAW

détourner в PONS речника

Преводи за détourner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за détourner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

détourner Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文