désordre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за désordre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.désordre [dezɔʀdʀ] ADJ inv inf

1. désordre (fouillis):

2. désordre (manque de cohérence):

Преводи за désordre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
misrule liter

désordre в PONS речника

Преводи за désordre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за désordre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

désordre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文