désigner във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за désigner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. désigner (indiquer):

3. désigner (choisir):

designer [dizajnœʀ] NOUN m (stylicien)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за désigner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
denote MAT

désigner в PONS речника

Преводи за désigner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

designer [dizajnœʀ, dezajnœʀ] NOUN mf

Преводи за désigner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

désigner Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文